[ NetBSD на български (mini-howto) ]


NetBSD мрежови настройки
 Конфигурационните файлове за мрежовите карти се намират в /etc/ifconfig.XXX кадето XXX отговаря на името на мрежовия интерфейс. Ето няколко примера. Ако имате 3 лан карти 2 от които са Realtek 8139 и една NE2000 и първата Realtek ви е default gateway а другите две имат частни ip адреси ето как ще изглеждат файловете:

  /etc/ifconfig.rtk0
   inet 198.187.49.170 netmask 255.255.255.252
   alias 10.10.20.1 netmask 255.255.255.0

   #Забележка: Ако искате да сложите повече от 1 ip на даден интерфейс използвайте alias
  /etc/ifconfig.rtk1
   inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
  /etc/ifconfig.ne0
   inet 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0

Default gateway-а може да бъде описан на 2 места като лично аз предпочитам втория вариянт:
1. /etc/mygate
   198.187.49.169
2. /etc/default/rc.conf
   ...
   defaultroute="198.187.49.169"
   ...

Настройки на машината да работи като internet gateway/nat
  За да работи като маршрутизатор (рутер) е нужно да разрешите препращането на пакети или на български казано ip forwarding. Това се прави от файла:
  /etc/sysctl.conf
   net.inet.ip.forwarding=1
или с командата:
 sysctl -w net.inet.ip.forwarding=1

Добавяне на допълнителен swap файл:

# dd if=/dev/zero bs=1m count=10 of=/somefilesystem/swap
# chmod 600 /somefilesystem/swap
# swapctl -a -p 1 /somefilesystem/swap

Двa доставчика и pf:

конфигурацията е:
rtk0 - isp 1 (195.177.249.170)
rtk1 - local lan (172.16.20.1)
rtk2 - BTK ADSL (192.168.1.1) - default gw
Имам реално ip от isp1 и исках на него да пусна web server и трафика към него да минава само през isp1.
Искам интернета ми да минава през БТК АДСЛ-a. Ето пример с pf който указва на трафика към 195.177.249.170 да се
връща през интерфейса от който е дошъл в случая rtk0.

извадка от pf.conf

...
# правим NAT за да може клиентите да ползват интернет от АДСЛ-а
nat on $ext_if from 172.16.20.0/24 to any -> 192.168.1.2
...
# връщаме заявките към 195.177.249.169 през правилния интерфейс
pass in quick log on rtk0 reply-to (rtk0 195.177.249.169) from any to 195.177.249.170 keep state


Някой аналогични на linux програми (linux - netbsd - пример)
lspci - pcictl - pcictl pci0 list

..
..
.

документа се дописва ... Nikolay Hristov geroy@stemo.bg - last updated: 23.09.2007


NetBSD